11 feb 2015

Voluntariado ambiental no Prado da Ponte

O domingo, 22 de febreiro, entre 10:30 y 14:00 realizaremos unha xornada de Voluntariado ambiental na finca experiemental do Prado da Ponte, unha finca custodiada pola Asociación Galega de Custodia do Territorio na que se desenvolven actividades de conservación da natureza e de educación ambiental. Componse de varias zonas en rexeneración ambiental: un bosque de ribeira no que se están a eliminar as especies alóctonas invasoras existentes; un Salicetum ou plantación experimental de vimbios que nos permite obter o material para a realización de cursos de cestería e dous humidais, unha charca e unha canle tradicional, de vital importancia para as anfibios e insectos acuáticos da zona.
Nesta xornada realizarase a poda e mantemento de vimbios para cestería, así como a ampliación do Salicetum da Casa das Insuas a través da plantación de vimbios autóctonos, así como unha serie de actividades xerais de mellora ambiental.