Auditorio


O centro conta cun auditorio de 80 prazas en cómodas butacas, que pode ser utilizado para conferencias, cursos, xornadas, etc. Dispón de megafonía, canón-proxector e pantalla desplegable.