Viveiro de entidades

Un dos obxectivos fundamentais da Casa das Insuas é ofertar un espazo de traballo compartido a entidades que traballan no coñecemento e conservación do patrimonio natural de Galicia.
No viveiro de entidades ofertamos os requerimentos básicos para desenvolver un traballo axeitado de oficina: mesa de despacho, espazo en armario e caixoneras, conexión a internet, impresora multifunción, cafetera.
O uso compartido deste espazo con outras entidades pretendemos que favoreza o intercambio de ideas, as sinerxias e o traballo en rede.