Centro de Interpretación

O espazo interpretativo da Casa das Ínsuas está formado por tres salas contiguas. Estas salas conforman un espazo de máis de 100 m2 adicado tanto á exposición permanente do centro de interpretación como a exposicións temporais.