5 feb 2015

Conservación e xestión dos valores naturais da RB Terras do Miño

Como continuación das xornadas da tempada 2013-14, organizamos esta nova xeira onde continuamos analizando os valores naturais da Reserva da Biosfera Terras do Miño, poñendo especial énfases nas prioridades de conservación dalgúns dos seu compoñentes así como no papel que pode xogar a ferramenta da custodia do territorio na súa conservación.

Programa
09:30 h. Os bosques na RB de Terras do Miño: Prioridades de conservación. Manuel Rodríguez Guitián (Dpto. Produción Vexetal USC/ IBADER)
10:30 h. O mazarico real na RB de Terras do Miño: Prioridades de conservación. Jesús Domínguez Conde (Dpto. Zooloxía e Antropoloxía física USC)
11:30 h. Pausa café
12:00 h. A importancia das paisaxes rurais para a biodiversidade. Emilio Díaz Varela (Dpto. Enxeñaría agroforestal USC)
13:00 h. Mesa redonda – Coloquio: O papel da custodia do territorio na conservación dos valores naturais da RB Terras do Miño.
14:30h. Peche da xornada