3 nov 2014

Voluntariado ambiental no Prado da Ponte

O sábado, 15 de novembro, de 10:30 a 14:00 teremos unha actividade de voluntariado ambiental no Prado da Ponte.
O Prado da Ponte é unha finca custodiada pola Asociación Galega de Custodia do Territorio na que se desenvolven actividades de conservación da natureza e de educación ambiental. Componse de varias zonas en rexeneración ambiental: un bosque de ribeira no que se están a eliminar as especies alóctonas invasoras existentes; un Salicetum ou plantación experimental de vimbios que nos permite obter o material para a realización de cursos de cestería e dous humidais, unha charca e unha canle tradicional, de vital importancia para as anfibios e insectos acuáticos da zona.
Nesta xornada realizarase unha mellora dos humidais do Prado da Ponte (charca e canle) e a instalación dunha protección do Salicetum (plantación experimental de vimbios), así como unha serie de actividades xerais de mellora ambiental.