26 oct. 2012

Testing Casa das Insuas

O día 1 de novembro (xoves e festivo) realizaremos unha actividade de fotografía da natureza. O desfrute da natureza, a través da súa fotografía, é unha actividade en auxe. Desexamos colaborar neste eido e propoñer unha serie de actividades que serán levadas a cabo por Frn Nieto, fotógrafo da natureza de grande traxectoria profesional (http://frannieto.es/). 

Tamén procederemos á firma do convenio entre a AGCT e Fotografía y Biodiversidad, entidade sen ánimo de lucro xestora de Biodiversidad Virtual para a craeción dun Punto BV na Casa das Insuas (http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/puntos-bv/1474).