14 may. 2012

Resumo do Curso teórico-práctico de identificación de anfibios e réptiles

Publicamos algunhas das fotografías tomadas no curso teórico-práctico de identificación de anfibios e réptiles que realizamos hai uns días. Agradecerlle a Elisa que nos cedera as súas fotografías e a Rafa Vázquez a súa axuda na busca de anfibios e hérpetos na Terra Chá.